باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

تیم هندبال

شکست تیم هندبال پیکان سبزوار مقابل صدرنشین

در هفته یازدهم لیگ برتر هندبال کشور، تیم پیکان سبزوار میزبان تیم صدرنشین لیگ یعنی شاملی کازرون[...]