باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

ورزش کارگری

جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو / ادامه مرحله گروهی فوتبال دسته یک در روز پنجم

فوتبال دسته يك جشنواره كارگري ايران خودرو با انجام 4 ديدار پيگيري شد .[...]

جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو  / دیدارهای فشرده فوتبال دسته دوم
جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو / دیدارهای فشرده فوتبال دسته دوم
فوتبال دسته 2 جشنواره كارگري ايران خودرو با انجام 5 ديدار پيگيري شد .[...]
ادامه مطلب ...
جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو  / ادامه دیدار های حساس فوتبال دسته یک
جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو / ادامه دیدار های حساس فوتبال دسته یک
فوتبال دسته يك جشنواره ايران خودرو با انجام 4 ديدار پيگيري شد .[...]
ادامه مطلب ...
برتری تیم فوتسال بسیج ایران خودرو مقابل پارس خودرو
برتری تیم فوتسال بسیج ایران خودرو مقابل پارس خودرو
تيم فوتسال بسيج كاركنان ايران خودرو در ديداري دوستانه پارس خودرو را شكست داد.[...]
ادامه مطلب ...