باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

اعضا هیئت مدیره

برگزاری مراسم روز درختکاری در باشگاه پیکان

برگزاری مراسم روز درختکاری در باشگاه پیکان

مدیران باشگاه پیکان به مناسبت روز درختکاری اقدام به کاشت نهال کردند. 

حمید عباسی

حمید عباسی

تست ارسال مطلب