باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

اعضا هیئت مدیره

 احمد مددی

مدير عامل و عضو هيئت مديره احمد مددی

 حمید عباسی

عضو هیات مدیره حمید عباسی

 اسحاق اینانلو

نایب رئیس و عضو هیات مدیره اسحاق اینانلو

 ابراهیم شکوری

عضو هیات مدیره و قائم مقام ابراهیم شکوری