باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

آکادمی

برگزاری تست فوتبال در رده نوجوانان ویژه فرزندان پرسنل ایران‌خودرو

باشگاه پیکان در رشته فوتبال از فرزندان پرسنل ایران‌خودرو در رده نوجوانان استعدادیابی می کند .[...]

آغاز ثبت نام مدارس فوتبال پسران باشگاه پیکان ( ترم بهار 1403 )
آغاز ثبت نام مدارس فوتبال پسران باشگاه پیکان ( ترم بهار 1403 )
آغاز ثبت نام مدارس فوتبال پسران باشگاه پیکان ( ترم بهار 1403 )[...]
ادامه مطلب ...
آغاز ثبت نام مدارس والیبال پسران و دختران باشگاه پیکان ( بهار 1403)
آغاز ثبت نام مدارس والیبال پسران و دختران باشگاه پیکان ( بهار 1403)
آغاز ثبت نام مدارس والیبال پسران و دختران باشگاه پیکان ( بهار 1403)[...]
ادامه مطلب ...
مربیان تیم‌های پایه باشگاه پیکان معرفی شدند
مربیان تیم‌های پایه باشگاه پیکان معرفی شدند
مربیان آکادمی فوتبال باشگاه پیکان در چهار رده سنی معارفه شدند.[...]
ادامه مطلب ...