باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

ورزش کارگری

گزارش تصویری مراسم اهدا جوایز مسابقات آمادگی جسمانی کارگران ایران خودرو