يك مدال برنز به افتخارات پيكان و ايران اضافه شد. ۱۳۹۴ سي مرداد

پيكان براي پيروزي مردانه بازي كرد يك مدال برنز به افتخارات پيكان و ايران اضافه شد. پيكان ايران ٣_پاولودار قزاقستان١ (٢٥بر ١٣،٢٥بر ٢٣، ٢٦_٢٨، ٢٥_١٨) داور اول : چائو جاهي يو (كره جنوبي) داور دوم: نگين كيو (ويتنام) قضاوت: متوسط ايران: فرهاد سال افزون(پاسور) ( از ست سوم امير حسيني) - رضا قرإ، مصطفي تشريفات- سعيد مصطفي وند، حمزه زريني - عليرضا نصر اصفهاني . ليبرو: علي حسيني . تعويض: پوريا فياضي ، مسعود غلامي ذخيره ها: مجتبي قلي زاد، رضا صفائي. سرمربي: پيمان اكبري. مربي: مرتضي عهدي. پزشك: دكتر علي محمدي فر. آناليزور: هاني فرخي . سرپرست: امير مهدي نفر . مدير تيم: مهندس شيعي

 تيم واليبال پيكان براي كسب عنوان سوم آسيا در مقابل پاولودار قزاقستان مردانه بازي كرد و سه بر يك پيروز شد و مدال برنز را بر سينه زد. تيم واليبال پيكان در آخرين روز مسابقات در راه كسب مقام سوم آرايش مطلوبي داشت و از همان ابتدا فرهاد سال افزون پاسور و رضا قرإ در قطر هم به ميدان فرستاد و شريفات و مصطفي وند در قطر سرعتي و نصر اصفهاني و حمزه زريني در قطر قدرتي و علي حسيني به عنوان ليبرو به ميدان آمدند. در اين پيكار تفكر پيكان رو سرويسهاي خوب و تاكتيكي بود تا ياران دريافت كننده پاولودار قزاقستان را با مشكل روبرو كنند. وقتي اين تاكتيك كار ساز شد سرويسهاي خوب قرإ، مصطفي وند، نصراصفهاني، تيم قزاقستان را آسيب پذير كرد و از طرفي در مقابل تور دفاع خوب مصطفي وند و شريفات به خوبي شكل گرفت و ياران كليدي قزاق به دام افتادند . از طرفي تفكر خوب پاسهاي سرعتي و قدرتي تميز با دريافتهاي خوب علي حسيني، نصراصفهاني و زريني با تنوع پاس فرهاد سال افزون به خوبي شكل گرفت تا خط حمله ايران در ست هاي اول و دوم شكل خوبي داشته باشد . از طرف ديگر رضا قرإ در يك روز طلايي ، نمايشي دلپذير در اسپكهاي پشت خط و جلو تور داشت و با امتياز گيري در توپهاي برگشت موفقيت پيكان را رقم زد. در ست سوم علارقم اينكه دو تيم پا به پاي هم بالا مي آمدند سرويسهاي خوب و دفاع قزاقها آهنگ بهتري داشت تا در لحظات سخت و پر التهاب براري ٢٨ بر ٢٦ را به نام خود نمايد. در ست چهارم امير حسيني از همان ابتدا در آرايش پيكان پاسوري كرد و با سرعت دادن به بازي دفاع حريف را آشفته كرد و از طرفي نگاه ويژه به اسپكهاي رضا قرإ در پشت خط داشت و از طرفي توپ گيري و دريافتهاي خوب علي حسيني با تلاش مضاعف حمزه زريني، رضا قرا در حمله همراه بود و چند دفاع خوب از مصطفي وند و شريفات و چندين سرويس خوب تاكتيكي توسط رضا قرا برتري ٢٥_١٨ پيكان را آشكار كرد. در اين ست فرهاد سال افزون در امتيازات پاياني در مقابل تور به جاي امير حسيني عوض شد كه ديوار بلند ايران به همراه سعيد مصطفي وند، سال افزون جالب توجه بود و از سوي ديگر سعيد مصطفي وند در سرويس عالي عمل كرد و با دو پوئن سرويس پيروزي در ست چهارم را فراهم كرد. در مجموع تيم پيكان در سرويس ، دفاع روي تور و توپ گيري روز پر فروغي داشت و ستاره بازي رضا قرإ بود ولي از دفاع خوب سعيد مصطفي وند و شريفات و نصراصفهاني و تلاش علي حسيني، حمزه زريني و پاسهاي خوب سال افزون و امير حسيني نبايد بي تفاوت عبور كرد.

اكثر تماشگران مسابقات نوجوانان و جوانان هستند كه بيشتر براي تماشاي تيم تايوان به تالار آمدند . براي بسياري از چهره هاي قديمي واليبال تايوان كه در دهه هفتاد عضو تيم ملي زنان و مردان تايوان بودند كارت ويژه صادر كردند و بهترين نقطه تالار نيز به اين گروه اختصاص دارد . فرهاد سال افزون در روز پاياني جدا از پاسوري عالي دو دفاع مفيد و موثر داشت. قضاوت ديدار فينالي بر عهده داوران چيني و استراليايي بود . اين دو داور در نيمه نهايي قضاوت دو تيم پيكان و العربي را به عهده داشتند. در ديدار پاياني مسابقات تيم پيكان ايران مورد تشويق شديد تماشاگران قرار گرفت و در پايان بازي ايران و قزاقستان بچه هاي تيم ايران براي تماشاگران دست زدند كه باز هم مورد تشويق پر شور قرار گرفتند. رضا قرإ بازيكن پشت خط زن پيكان در بازي رده بندي مقابل پاولودار قزاقستان بهترين بازيكن ميدان بود و امتيازات فراوان در اسپك و سرويس گرفت. رضا قرإ ١٩ اسپك موثر، ٤ دفاع عالي داشت و در مجموع ٢٣ امتياز گرفت. در تيم قزاقستان مارتين سوبكوف بهترين يار بود كه ٢١ امتياز گرفت.

تيم واليبال پيكان پر افتخارترين تيم ايران در واليبال آسيا به سيزدهمين مدال خود دست يافت. پيكان در سال ١٩٩٦ در پيكار هاي واليبال باشگاه هاي آسيا شركت كرد كه در گذشته ٧ مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز كسب كرده بود و اينبار نيز با كسب مدال برنز به سيزدهمين مدال و سومين مدال و سومين مدال برنز خود نائل آمد . افتخارات پيكان ايران ١٩٩٦: نقره ١٩٩٧:برنز ١٩٩٨:نقره ١٩٩٩:برنز ٢٠٠٢:طلا ٢٠٠٤:نقره ٢٠٠٦: طلا ٢٠٠٧:طلا ٢٠٠٨:طلا ٢٠٠٩:طلا ٢٠١٠:طلا ٢٠١١:طلا ٢٠١٣: برنز هفت طلا سه نقره سه برنز اكبري دو مدالي شد پيمان اكبري سرمربي پيكان با كسب مدال طلاي سال ٢٠١١ و يك مدال برنز ٢٠١٥ در عرصه مربيگري باشگاهاي آسيا دو مدالي شد.

نتايج روز پاياني مقام: ٧ و ٨ گاز جنوب عراق ٣ - ميگر آسيا تركمنستان ٢ (١٦_٢٥،٢٥_١٥، ٢٥_١٨ ، ١٤_٢٥ ،١٥١٣) مقام ٥ و ٦ بايك موتور چين ٣ - ارتش كره جنوبي ١ (٢٥_١٧، ٢٥_٢٣، ١٤_٢٥ ، ٢٥_١٩) مقام ٣ و ٤ پيكان ايران ٣-پاولودار قزاقستان ١ ( ٢٥_١٣، ٢٥_٢٣ ، ٢٦_٢٨ ، ٢٥_١٨) مقام اول و دوم بانك چينگ تايوان ٣ - العربي قطر ١ (٢١_٢٥، ٢٥_ ٢١، ٢٥ _ ٢٣، ٢٥_١٧) رده بندي قهرماني باشگاهاي آسيا: ١ بانگ چينگ تايوان ٢ العربي قطر ٣ پيكان ايران ٤ پارلودوار قزاقستان ٥ بايك موتور چين ٦ ارتش كره جنوبي٧ گاز جنوب عراق٨ ميگر آسيا تركمنستان ٩ نانخون راتيسما تايلند١٠ پاناسونيك ژاپن١١ ترانگ ويتنام ١٢ سيگنال فيليپين ١٣ سوهار عمان١٤ ويكتورين استراليا١٥ ان .دي . اس افغانستان١٦ القادسيه كويت.

 قضاوتهاي عليرضا قريب در واليبال باشگاه هاي آسيا عليرضا قريب داور بين المللي اعزامي ايران در پيكارهاي قهرماني مردان باشگاهاي آسيا حضور فعال و كار آمد داشت و به عنوان يكي از داوران ارزنده مسابقات قضاوتهاي حساس را بر عهده گرفت و از ميدان داوري سر بلند بيرون آمد . اين اولين حضور عليرضا قريب در ميدان آسيا بود. داور اول: بانگ چينگ تايوان_ ميگر آسيا تركمنستان بايك موتور چين _ ارتش كره جنوبي ژاپن_تركمنستان داور دوم: ناخون راتيسما تايلند_ گاز جنوب عراق ارتش كره جنوبي_گاز جنوب عراق در حاشيه مسابقات تلويزيون تايوان از مرحله دوم مسابقات واليبال باشگاهاي آسيا در تالار حضور يافت و پوشش تصويري مسابقات را بر عهده گرفت . چندين تن از بازيكنان سابق تيم ملي تايوان كارشناسي مسابقات را بر عهده داشتند . يكي از اين كارشناسان عضو تيم واليبال دختران تايوان بود كه نامش ين مين بود كه از اسپكرهاي پرقدرت بانوان آسيا به حساب مي آمد.

محمود افشاردوست باتسلط به زبان چيني و انگليسي با برخي از مسئولان واليبال تايوان و كنفدراسيون واليبال آسيا ارتباط كلامي دارد. در پوستر مسابقات باشگاهي آسيا عكس از ديدار ايران و كره جنوبي به چشم مي خورد و عليرضا جديدي بازيكن اسبق تيم ملي ايران تصويري رو جلد اين پوستر دارد كه در حالت دفاع به چشم ميخورد! در روز پاياني مسابقات باز هم هوا باراني بود. جالب است كه باران شديد بود ولي هيچيك از خيابانهاي تايوان دچار آب گرفتگي نميشد . قيمت بليط ورودي مسابقات سيصد دلار تايوان است كه صد دلار به دانش آموزات و دانشجويان تخفيف داده ميشود . يعني قيمت ورودي سي هزار تومان است. اكثر تيمهاي شركت كننده از كشور تايوان كفش ورزشي خريداري كردند. گويا قيمت كفش اينجا ارزانتر است. ديدار فينال در مقابل چهار هزار تماشگر مشتاق واليبال با خريد بليط سيصد دلاري انجام گرفت.

 


نظرات ارسال شده [ ارسال نظر ]

ارسال نظر


 
 
عبارت زیر را در کادر وارد کنید
Website Security Test