تقديرنامه

جناب آقاي محمود شيعي
مدير عامل محترم باشگاه فرهنگي ورزشي  پيكان

جايگاه ممتاز مردان نامدار در سرزمين پر افتخار ايران ، مرحون تلاش بي دريغ بزرگاني است كه عمر با بركت خود را وقف هدايت و سازندگي گوهرهاي انساني كرده اند. مديران متعهدي كه به اسوه و الگوي خود ، مولاي قهرمانان و پرهيزكاران ، حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام اقتدا مي كنند. شوراي سياستگذاري و هماهنگي ورزش سازمان صدا و سيما، تلاش و همت والاي جنابعالي را براي كسب عنوان قهرماني در ليگ برتر واليبال و اعتلاي ورزش قهرماني كشور ارج مي نهد.

علي اصغر پور محمدي
رئيس شوراي سياستگذاري و هماهنگي ورزش صدا و سيما

Website Security Test