مقام اول مسابقات تنيس روي ميز جشنواره ورزشي گروه صنعتي ايران خودرو

اين مسابقات براي اولين بار بين شركت هاي تحت پوشش ايران خودرو برگزار گرديد و شركت ايران خودرو ميزباني اين مسابقات را بر عهده داشت كه موفق به كسب مقام اول مسابقات تنيس روي ميز جشنواره ورزشي گروه صنعتي ايران خودرو شد.

Website Security Test