مقام اول مسابقات تكواندو ارديبهشت 88

كسب مقام اول مسابقات تكواندو قهرماني كارگران استان تهران در ارديبهشت ماه 1388 توسط تيم منتخب تكواندو كاركنان ايران خودرو

Website Security Test