تيم فوتبال

رستم دلیر

پشتیبانی


علی صالح نیا

مربی بدنساز


روزبه مددي

آنالیزورمسعود لطفی

پشتیبانی


جابر انصاری

بازيكن


وحید شیخ ویسی

دروازبان
حجت حق وردی

بازیکن


Website Security Test