اماكن ورزشي

زمین چمن مصنوعي شماره 2

این زمین برای تمرینات تیمهای پایه و برگزاری مسابقات داخلی استفاده می شود که دارای سکو جهت تماشاگران می باشد.


زمین چمن مصنوعي شماره 3

این زمین نیز مورد استفاده تیمهای کارگری و قسمتهای مختلف گروه صنعتی ایران خودرو قرار می گیرد.


Website Security Test