بصیرت:استراتژی ما 8 امتیاز از 5بازی است

عبداله..ویسی دیرتر به قم رسید تا بصیرت به جای او در کنفرانس مطبوعاتی قبل ازبازی شرکت کند. او در این جلسه گفت:«استراژی ویسی در صبا و پیکان یکی است ...

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۴/۲۸

عبداله ویسی دیرتر به قم رسید تا بصیرت به جای او در کنفرانس مطبوعاتی قبل ازبازی شرکت کند. او در این جلسه گفت:«استراژی ویسی در صبا و پیکان یکی است و باید از هر 5 بازی 8 امتیاز بگیریم تا باز هم آسیایی شویم . او حتی در پیکان دستش بازتر هم هست و چند بازیکن خوب هم جذب کرده است.» از بصیرت در مورد تیمهای اصفهانی پرسیده شد که او در جواب گفت:«اصفهانی هستم اما در مورد تیمهای اصفهانی صبحت نمی کنم» او اطمینان می دهد ویسی با صبایی ها مشکلی ندارد:« اگر هم کدورتی بوده مربوط به گذشته است و ما در دو اردو ترکیه و سرعین با هم و در کنار هم بودیم و روابطمان حسنه است و فردا هیچ حاشیه ای نخواهیم داشت.»


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com