كسب عناوين قهرماني مسابقات پيشكسوتان تنيس روي ميز كارگران استان تهران توسط ورزشكاران شركت ايران خودرو

ورزشكاران شركت ايران خودرو موفق به كسب عناوين قهرماني مسابقات پيشكسوتان استان تهران شدند.

اخبار | گروه:  ورزش کارگری | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۲/۲۷

مسابقات پيشكسوتان تنيس روي ميز كارگران استان تهران در دو مقطع سني 49-40 سال و بالاي 50 سال برگزار گرديد كه در اين رقابتها ورزشكاران ايران خودرو موفق به كسب عنوان قهرماني در رده سني 49-40 توسط آقاي حيدر بور و مقام سوم بالاي 50 سال توسط آقاي محمد حسين شعبانعلي گرديدند .


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com