نایب قهرمانی تیم رالی ایران خودرو در رالی کاشان

تیم اتومبیلرانی ایران خودرو در سومین دوره رالی قهرمانی کشور که در کاشان برگزار گردید در دو کلاس 1400 سی سی و1600 سی سی به نایب قهرمانی رسید.

اخبار | گروه:  رالی | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۰/۷/۲۴

تیم رالی ایران خودرو در سومین دوره از رقابتهای رالی قهرمانی کشور که در کویرهای اطراف کاشان برگزار گردید در رده تیمی در دو کلاس 1400 سی سی و1600سی سی نایب قهرمان گردید.
در نتیجه رده انفرادی اتومبیلرانان تیم ایران خودرو در کلاس 1400 سی سی ، رضا شالچی به نایب قهرمانی رسید و در کلاس 1600سی سی ، اشکان مسگرها به نایب قهرمانی و علی شیبانی به مقام سوم نایل گردیدند.
قابل ذکر است تا قبل از آخرین تست سرعت مسابقه تیم ایران خودرو در هر دو کلاس مقام اول را دارا بود ولی به دلیل ترکیدگی لاستیک خودرو اشکان مسگرها و واچيك حق ورديان به ترتيب در كلاس 1600 و 1400  از مقام اول به دومی رضایت دادند.
در این دوره از مسابقات تیمهای ایزان خودرو ،سایپا ،خضرا ،خوزستان ،خراسان ،قزوین ،فارس و همدان حضور داشتند.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com