نشست اعضاء هیئت مدیره باشگاه و مهندس نجم الدین

عصر امروز آقایان شیعی ، پرورش و جمشیدی به دیدار مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو رفتند.

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۰/۳/۱۸

عصر امروز آقایان شیعی ، پرورش و جمشیدی ( اعضاء هیئت مدیره باشگاه ) به دیدار مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو رفتند.

 در این دیدار ایشان در خصوص برنامه های آتی باشگاه به تبادل افکار پرداخته و از رهنمونهای مهندس نجم الدین در خصوص خط مشی و برنامه های آتی موسسه بهره مند گردیدند.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com