پيمان اكبري شاهد تست گيري آكادمي واليبال پيكان

پيمان اكبري ملي پوش سابق و سرمربي تيم واليبال باشگاه پيكان تست گيري آكادمي واليبال اين باشگاه را از نزديك زير نظر گرفت.

اخبار | گروه:  والیبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۶/۳۱

 

به گزارش روابط عمومي باشگاه پيكان ، پيمان اكبري كه تيم بزرگسالان پيكان را براي حضور در فصل جديد مسابقات قهرماني باشگاههاي كشور آماده مي كند در روزهاي گذشته شاهد تست گيري آكادمي واليبال باشگاه پيكان در رده هاي سني نوجوانان و جوانان بود.

از ابتداي شهريور ماه سال جاري نزديك به 300 بازيكن در تست هاي فني تيم هاي نوجوانان و جوانان آكادمي واليبال پيكان زير نظر غلامرضا خسروجردي و سعيد علي اصغر حضور يافتند كه در اين آزمون ها ضمن رعايت پارامترهاي استاندارد واليبال در پست هاي مختلف جهت گزينش نفرات مناسب، مشاوره تخصصي به بازيكنان آينده دار و مستعد در سطوح مختلف  داده مي شود.

حضور مربيان تيم بزرگسالان باشگاه پيكان انگيزه مضاعفي به جوانان حاضر در تست ها مي دهد كه پيمان اكبري ملي پوش با سابقه و چهره صاحب نام واليبال كشور نيز بر همين اساس توجه ويژه اي به تست گيري تيم هاي پايه و كشف استعدادهاي درخشان در اين رشته دارد.

 


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com