آگهی مناقصه عمومی دستگاه های بدنسازی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (باشگاه پیکان)

آگهی مناقصه عمومی دستگاه های بدنسازی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (باشگاه پیکان)

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۱/۲۴

موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو در نظر دارد لوازم و تجهیزات بدنسازی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. متقضیان می توانند با مراجعه به قسمت ضمیمه  ضمن اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه و لوازم مورد نیاز اقدام نمایند.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com