بازدید سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات از پایگاه بسیج باشگاه پیکان(شهید تهرانی مقدم)

بازدید سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات از پایگاه بسیج باشگاه پیکان(شهید تهرانی مقدم)

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

به گزارش روابط عمومی باشگاه پیکان، اعضای سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ آقایان سرهنگ رضایی ، فتحی ، پناهیان و خداوردی با حضور در باشگاه پیکان از پایگاه بسیج شهید تهرانی مقدم بازدید بعمل آوردند. در این بازدید اعضای سازمان بسیج  موسسه فرمانده پایگاه آقای محمدی منش و اعضای شوراهای حوزه آقایان رحیم پور ، بهمنی ، قهرمانی ، علیجانی و رحیمی ضمن  ارائه گزارش و عملکرد پایگاه شهید تهرانی مقدم  در خصوص مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند .


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com