گزارش تصویری اختتامیه مدارس فوتبال آکادمی تیم پیکان در سال 1398 با حضور مهندس شیعی مدیر عامل باشگاه

گزارش تصویری اختتامیه مدارس فوتبال آکادمی تیم پیکان در سال 1398 با حضور مهندس شیعی مدیر عامل باشگاه

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰

اختتامیه مدارس فوتبال آکادمی تیم پیکان در سال 1398  با حضور مهندس شیعی مدیر عامل باشگاه


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com