فرهاد قائمي ، به تيم واليبال پيكان پيوست

فرهاد قائمي واليباليست خوش اخلاق تيم ملي به باشگاه پيكان پيوست .

اخبار | گروه:  والیبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۴

 فرهاد قائمي واليباليست خوش اخلاق تيم ملي به باشگاه پيكان پيوست .

او كه سابقه حضور  در تيم هاي باريچ اسانس كاشان وكاله آمل را در سوابق خود دارد ، با عقد قراردادی دو ساله به تيم واليبال پیکان پیوست.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com