جواد پوستین دوز امیری بعنوان برترین مربی فوتبال استان البرز برگزیده شد

در مجمع کانون مربیان فوتبال کشور که با حضور کلیه مربیان لیگ برتر برگزار گردید جواد پوستین دوز سرمربی تیم نوجوانان پیکان بعنوان مربی برتر استان البرز انتخاب شد.

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۲۲

در مجمع کانون مربیان فوتبال کشور که با حضور کلیه مربیان لیگ برتر برگزار گردید جواد پوستین دوز سرمربی تیم نوجوانان پیکان بعنوان مربی برتر استان البرز انتخاب شد. در این مراسم از هر استان یک مربی و فقط از استان تهران 4 مربی برتر انتخاب گردیدند.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com