آرش لب جويي سرمربي تيم فوتبال اميد پيكان به عنوان مربي برتر و فعال تهران از سوي كانون مربيان تهران انتخاب گرديد

آرش لب جويي سرمربي تيم فوتبال اميد پيكان به عنوان مربي برتر و فعال تهران از سوي كانون مربيان تهران انتخاب گرديد .

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۶

عصر ديروز در جلسه مربيان تهراني و پس ازجمع بندي نظرات مربيان شاغل اعضاي هيات مديره كانون مربيان تهران مشخص گرديد.

طي اين جلسه و پس از راي گيري رسمي و آزاد آقاي حسين لطفي بعنوان رئيس افتخاري و يعقوب وطني به عنوان دبير كانون انتخاب شدند و سپس ديگر اعضاي هيئت مديره اين كانون ، شعبان كومپاني ، محمد رضا شكوهي ،آرش لب جويي  (سر مربي تيم فوتبال اميد پيكان)،علي جانملكي ، هادي حق جو ، رضا سجادي ، رضا كياني و محمدرضا مير حسيني برگزيده شدند .در اين نشست آقاي آرش لب جويي به عنوان مربي برتر و فعال تهران از سوي كانون مربيان تهران انتخاب گرديد و  علي جانملكي و رضا كياني به ترتيب از دوم و سوم شدند تا به جمع 31 مربي از 31 استان كشور بپيوندند و  كانديداي كسب برترين مربي سال ايران از سوي كانون مربيان ايران شدند. 


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com