آغاز تست تیم فوتبال نوجوانان پیکان

برنامه تست گیری تیم فوتبال نوجوانان پیکان

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۲۴

برنامه تست گیری تیم فوتبال نوجوانان پیکان ، متولدین 11/10/1376  الی  11/10/1377

شنبه 24/1/92  ساعت 17

یکشنبه 25/1/92 ساعت 11

دوشنبه 26/1/92 ساعت 16

سه شنبه 27/1/92 ساعت 16

چهارشنبه 28/1/92  ساعت 16

پنجشنبه 29/1/92  ساعت 16

محل : باشگاه پیکان


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com