تيم اميد پيكان در مصاف با تيم ملي نوجوانان با نتيجه يك بر صفر به پيروزي رسيد.

امروز صبح در كمپ تيم هاي ملي تيم اميد پيكان در مصاف با تيم ملي نوجوانان يك بر صفر به پيروزي رسيد .

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۲۰

امروز صبح در كمپ تيم هاي ملي تيم اميد پيكان  در مصاف با تيم ملي نوجوانان يك بر صفر به پيروزي رسيد .
تك گل اين ديدار را فراز امامعلي براي پيكان به ثمر رساند.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com